लाखे जात्रा । कृष्ण अष्ठमी । रथयात्रा गौरादह ~ झापा । नेवार समाज गौंरादहको कार्यक्रम ।


नेवारहरुको परम्परा र संकृती युवाहरुले धान्दै ... नेवार समाज गौरादहले गरेको लाखे जात्राको केही झलकहरु ।

No comments:

Post a Comment